PAR AKCIJUMērķis:

Savākt vismaz 100,000 labsirdīgus ziedotājus, kuri katrs dotu Latu vai Eiro, lai palīdzētu sirmgalvjiem un bērniem labdarības projektos, tādējādi ceļot ikkatra pašapziņu un vienotību. Pierādīt, ka mēs, kā cilvēki, varam viens otram no sirds palīdzēt un ka cilvēkiem ir jādzīvo nevis tikai ja izdzīvo.Kā to izdarīt:

Rīkot akciju, kurā katram ir iespēja ziedot Latu vai eiro, izgreznot un parakstīt iepriekš sagatavotu sirdi.

Katra sirds tiks ievietota interneta mājas lapā, kur visi var tās apskatīt un sekot līdzi savāktajam siržu skaitam. Siržu skaits un arhīvs tiks nepārtraukti atjaunots, lai radītu sajūtu, ka katrs ziedojums jau tūlīt mūs tuvina 100,000 siržu mērķim.

Akcijas laikā tiks pastāvīgi publicēti projekti, kuros ir izmantoti savākti līdzekļi. Tiks rīkota arī izrotāto siržu izstāde, kur ziedotājiem būs iespēja iepazīties ar citu izdarinātajām sirdīm un iecerētajiem un jau īstenotajiem projektiem. Šis pēdējais posms ir īpaši svarīgs pašapziņas un vienotības celšanai.