27.04. bērni no „Māras centra" apmeklēja Ugunsdzēsības muzeju. Līdzi devās arī brīvprātīgie Mārtiņš un Maruta. Kopā bijām 14 cilvēki. Tā kā bērni bija dažāda vecuma, arī intereses atšķīrās. Visiem ļoti patika ugunsdzēsības mašīnu kolekcija un šķiltavu kolekcija. Lielākie bērni ar interesi vēroja ugunsdzēsēju tērpus, to dažādību, galvassegas – ķiveres, gāzmaskas. Bērni izmēģināja, kā darbojās sirēnas, lai informētu pilsētu par ugunsgrēku. Redzēja arī pirmos telefonus, telegrāfu.

Bērni varēja izmēģināt, kā tika darbināti ūdens sūkņi, kad vēl nebija elektrības vai kad tos vilka zirgi. Interese bija arī par pirmajiem ugunsdzēsības tērpiem, gāzmaskām (arī par to, kā tika aizsargāti zirgi). Bērni izmēģināja, kā darbojas ūdens šļūtene un ar tās palīdzību kā var ieripināt bumbiņu bedrē. Puiši uzlaikoja ugunsdzēsības tērpu, siksnu, ķiveri.Pārsteidza lielā eksponātu daudzveidība, dažādība. Visiem bērniem ļoti patika demonstrētās kinofilmas. Satraukti skatījās, kā no sveces īsā laikā izceļas ugunsgrēks dzīvoklī – kā izplatās liesmas un dūmi, ceļas temperatūra dzīvoklī un cik ātri viss ir liesmās. Patika arī filma par 3 zēnu rīcību – pārkāpjot ugunsdzēsības noteikumus dzīvoklī un kādas tam ir sekas. Zēni izteica vēlēšanos apskatīt arī īstās ugunsdzēsības automašīnas. Tā kā viņas ir gatavas doties uz izsaukumu, nevarēja vienīgi iesēsties iekšā, ko bērni ļoti vēlējās. Ekskursija patika visiem. Par piemiņu viesi saņēma bukletiņus par ugunsdzēsības noteikumu ievērošanu un glābšanas dienesta izsaukšanas iespējām.