Paldies Latvijas Starptautiskajai skolai!

Tuvojoties Valentīna dienai Latvijas Starptautiskajā skolā (International School of Latvia) tika organizētas dažādas labdarības aktivitātes, kurās skolēni ieguva 750 latus, ko ziedoja biedrībai "Latvijas Samariešu apvienība".  Ziedojums tiks izmantots, lai aizvestu krīzes centra "Māras centrs" bērnus izbraukumā vasarā un lai remontētu sociālā aprūpes centra "Pārdaugava" ēdamzāli. Lai nopelnītu ziedojamo naudiņu, skolēni rīkoja cepumu un kūku tirgošanu, paši aktīvi iesaistījās gan saldumu cepšanā, gan pirkšanā. Tika rīkotas arī dažādas izsoles un citas aktivitātes. Noslēgumā jaunieši uzstājās SAC "Pārdaugava", kur iepriecināja sirmgalvjus. Šodien, 14. martā, notika svinīgā ziedojuma saņemšana skolas telpās.

 Remontējamā ēdamzāle sociālās aprūpes centrā kalpo gan  kā ēdināšanas telpa, gan kā izklaides vieta, kur seniori var pavadīt aktīvi savu brīvo laiku, kopā ar brīvprātīgajiem. Pansionāta direktore Ilze Ragozina ir gandarīta par sniegto koncertu un par iespēju izremontēt telpas.

Krīzes centra "Māras centrs" vadītāja Gita Krūmiņa pateicas par doto iespēju bērniem baudīt bērnību un izklaidēties svaigā gaisā. 

Izsakām pateicību Latvijas Starptautiskās skolas skolēniem, skolotājiem, skolas vecāku padomes pārstāvjiem, īpaši padomes līderei Laurai un padomes vecākiem - Lietuvas  vēstnieka kundzei Eglei un ASV vēstnieka kundzei Marijai! Ar jūsu palīdzību varam pasauli padarīt par skaistāku vietu, kurā visiem prieks dzīvot un baudītl!